Website 2021 Ingrid Maan

Weggemoffeld! Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen

De verbindende factor is de Slag om Arnhem, maar het boek gaat veel uitgebreider op het oorlogsthema in.

Naast de ervaringen aan het west- en oostfront, krijgsgevangenschap en terugkeer naar huis, komen ook de voor-en naoorlogse jaren van de veteranen aan bod.

Wat voor opvoeding hebben ze gehad, hoe zag hun jeugd eruit, hoe zijn ze de oorlog ingegaan, wat heeft de oorlog met hun leven gedaan en hoe kijken ze terug op die bewogen tijd?

Aan de hand van deze vragen ontstaat een totaalbeeld van de persoonlijke belevenissen van deze mannen. In een raamvertelling krijgt de lezer ook een beeld over het verloop van het interviewproject.

Het zijn de verhalen van de mannen van de Reichsarbeitsdienst (RAD), Wehrmacht en Waffen-SS.
De soldaten gingen allemaal rond 1943 de oorlog in, maar de belevenissen waren heel divers:
ze kwamen er allemaal verschillend uit.

Boek bestellen