Natuurlijk Oosterbeek! Cultuurhistorische bekenwandeling


Na een korte inleiding neemt cultuurhistorica Ingrid Maan de deelnemer mee terug in de geschiedenis van de Oosterbeekse beken en laat u zien, hoe vroeger anders werd. Zij gaat in op het ontstaan van het stuwwallenlandschap. Hoe zijn al die beken er gekomen en op welke manier heeft de mens daar profijt van gehad?

Lange tijd heerste er grote bedrijvigheid langs de beken. Water- en papiermolens, wasserijen, een suikerfabriek, paarden en koeien, watervalletjes, een grot en bruggen, kronkelende paden, een theehuis en terrasjes, werklui, boeren, burgers, buitenlui en landhuizen, toeristen met koetsen en schildersezels, fietsers en wandelaars: de sporen in het landschap zijn nog zichtbaar, maar wie kent de historie erachter?

Ingrid neemt u mee op een pittige wandeling door dit bijzondere, cultuurhistorische bekenlandschap. U wandelt door de bronnenbosjes langs de Gielenbeek, klimt naar het hoogste punt van de Oosrprongbeek en daalt vervolgens af naar de uiterwaarden van de Nederrijn. Over het Kerkepad vervolgt u het verloop van de Oorsprongbeek en de Gielenbeek en via de Oude Kerk komt u tenslotte bij het eindpunt aan de Zuiderbeek. Tijdens deze tour krijgt u een levendig beeld van de rijke natuur- en cultuurhistorie van dit unieke landschap.

Deze tour is alleen op aanvraag