Map Klomp

Marrigje Wilhelmina Heijenga-Klomp werd geboren op 25 juni 1922.
Ze werd 87 jaar.

Tijdens de oorlog zat ze in het Apeldoorns verzet, waar ze bekend was onder de naam Map Klomp.


In het voorjaar van 2019 kocht ik een familiedossier op; het zou een NSB-verhaal zijn. Dossieronderzoek leerde mij al gauw dat Map Klomp een verzetsstrijdster was. Zij heeft het Verzetsherdenkingskruis
èn de Yad Vashem onderscheiding ontvangen.

Map hielp bij het wegbrengen van vluchtelingen uit Amsterdam naar Apeldoorn.
Ook verzorgde ze de onderduikers.
Zij was actief voor 60 tot 100 onderduikers.

Lidmaatschapskaart Map Klomp

Haar echtgenoot was Marechaussee.
Map heeft hem tijdens de oorlog leren kennen. Om erachter te komen wat zijn rol in de oorlog is geweest, volgde onderzoek in het Nationaal Archief Bijzondere Rechtspleging.

Ik mocht het Politiezuiveringsdossier inkijken. Heijenga zat bij de Ordnungspolizei, maar werd vrijgepleit omdat hij in die functie voor het verzet werkzaam geweest zou zijn.

Het is een bijzonder dossier, waarin Map Klomp aantekeningen gemaakt heeft over het Apeldoorns verzet. In een brief legt zij uit waarom dat 1 gulden biljet met twee adressen van para’s erop in het dossier zit.
Het was blijkbaar echt haar bedoeling dat er later iets met haar dossier gedaan zou worden.


Doel van mijn onderzoek: het verzetsverhaal van Map Klomp en Heijenga onderzoeken, vastleggen en tentoonstellen. Vervolgens afwegen waar het materiaal het beste ondergebracht kan worden, zodat het behouden blijft voor de toekomst.


Naar boven