Diet Kloos-Barendregt

Diet Kloos-Barendregt

Als stagebegeleider van Masterstudent Jan Heemels, Radboud Universiteit Nijmegen - vakgroep Duitslandstudies, ben ik aan de rand betrokken bij het opstellen van een adviesrapport omtrent de nalatenschap van verzetsstrijdster Diet Kloos-Barendregt.

Het onderzoek staat onder supervisie van Prof. Paul Sars.

Doel van het onderzoek is om allereerst uit te zoeken waar de nalatenschap het beste ondergebracht en tentoongesteld kan worden.

Vervolgens zal gekeken worden, op welke manier er aan de wens van Diet tegemoet gekomen kan worden. Zij wilde het materiaal voor educatieve doeleinden beschikbaar stellen.

Op de website van de universiteit vindt u alle informatie over dit onderzoek:

informatie onderzoek Diet Kloos