Historisch onderzoek

Een nieuw project begint meestal met bronnenonderzoek in archieven en bibliotheken. Soms is uitgebreid literatuuronderzoek nodig. Naast dit bronnenonderzoek maak ik zoveel mogelijk gebruik van interviews.


Herinneringen zijn altijd gekleurd en dit subjectieve verhaal moet daarom ook onderzocht worden op authenticiteit. Herinneringen moeten gestaafd worden aan historisch feitenmateriaal.

Tezamen komt er dan een verhaal op tafel waarvan we kunnen zeggen:

'Zo zou het geweest kunnen zijn'.


Map Klomp

Op dit moment werk ik
aan een nieuw project
over verzetsstrijdster Map Klomp.


Diet Kloos-Barendregt

Ik begeleid een Masterstudent van de Radboud Universiteit Nijmegen - vakgroep Duitslandstudies bij zijn adviesrapport over de nalatenschap van de verzetsstrijdster Diet kloos-Barendregt.


Hij of ik - NMM

Dit voorjaar nam het Nationaal Militair Museum contact met mij op. Ze hadden belangstelling in het verhaal van Hans Kürten, veteraan van de 116. Panzerdivision. We zouden hem nog 1x, de allerlaatste keer, gaan interviewen. Maar een paar dagen voorafgaand aan het interview werd hij met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Hij ging er weer uit en er weer in en er weer uit. Hans is erg ziek, zeer doof en ligt veel op bed. Een interview is onmogelijk. Maar we kennen zijn verhaal en het NMM gaat er een interessante tentoonstelling van maken: Hij of ik


Naar boven