Website 2021 Ingrid Maan

NIEUW BOEK: verschijnt medio mei/juni 2021

Hoe vroeger anders werd:

de mens

het beroep

het landschap

Een Gelders verhaal

Op zoek naar het verhaal achter haar ‘Gelderse identiteit’ verliest Ingrid Maan zich in het archief van haar vader, die uitgebreid het familieverleden heeft onderzocht en een fotoarchief achterliet met nog nooit eerder afgedrukte negatieven.

In haar boek Hoe vroeger anders werd beantwoordt de schrijfster de vraag die haar vroeger op het platteland gesteld werd:

‘Keind, van wie bin jij d’r eentje?'

Ze neemt de lezer mee in de voetsporen van haar ouders, die in Culemborg opgroeiden in tijden van economische crisis, oorlog, herwonnen vrijheid en nieuwe welvaart.

Ze schetst het beeld van de mens en zijn beroep in een veranderend landschap. De beroepen die haar familieleden uitoefenden, waren verbonden aan het landschap en gerelateerd aan de sociale omstandigheden uit die tijd.

De manier waarop de mensen woonden en leefden, schetst een stukje geschiedenis van een streek die zich kenmerkt door het boerenlandschap, het water van de rivier de Lek en de Betuwse klei met de geur van kersen en hooi.

In haar boek wordt een tijdbeeld neergezet dat gaat over de landschappelijke en maat-
schappelijke ontwikkelingen tot in de jaren zestig van de vorige eeuw, die bepalend zijn geweest voor het landschap zoals we dat nu kennen en de vragen die we ons daarbij stellen voor de toekomst.

Het levensverhaal van haar ouders volgt u tot 1965, het moment waarop het jonge stel vanwege het werk, van het platteland naar de grote stad moest verhuizen.
Daar werd alles anders.
Twee Geldersen verdwaalden naar het Westen, maar in hun hart waren ze kinderen van het Gelderse platteland.

Uitgeverij U2pi / Den Haag

Volg de facebookgroep: Hoe vroeger anders werd

Weggemoffeld! Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen

De verbindende factor is de Slag om Arnhem, maar het boek gaat veel uitgebreider op het oorlogsthema in.

Naast de ervaringen aan het west- en oostfront, krijgsgevangenschap en terugkeer naar huis, komen ook de voor-en naoorlogse jaren van de veteranen aan bod.

Wat voor opvoeding hebben ze gehad, hoe zag hun jeugd eruit, hoe zijn ze de oorlog ingegaan, wat heeft de oorlog met hun leven gedaan en hoe kijken ze terug op die bewogen tijd?

Aan de hand van deze vragen ontstaat een totaalbeeld van de persoonlijke belevenissen van deze mannen. In een raamvertelling krijgt de lezer ook een beeld over het verloop van het interviewproject.

Het zijn de verhalen van de mannen van de Reichsarbeitsdienst (RAD), Wehrmacht en Waffen-SS.
De soldaten gingen allemaal rond 1943 de oorlog in, maar de belevenissen waren heel divers:
ze kwamen er allemaal verschillend uit.

Boek bestellen