Foto: Ingrid Maan - DNG 40-45

Ingrid Maan
Germanist
Duitslandkundige

Mijn naam is Ingrid Maan.

DNG 40-45:
Duits-Nederlandse Geschiedenis
1940-1945.

Ik studeerde Duitse Taal en Cultuur
en Duitslandstudies aan de
Radboud Universiteit Nijmegen
en specialiseerde mij in
sociaal-economische thema's
en het begrip Heimat.

In het verleden werkte ik o.a. als docent Duits/Nederlands en Opleidingskundige. Tussen 2009 en 2015 interviewde ik Duitse oorlogsveteranen.

In 2011 ben ik gestart met mijn bureau en sinds 10 jaar vertel ik de persoonlijke verhalen van de Duitse veteranen tijdens Belevenistours Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief en geef ik lezingen over dit oorlogsthema. In 2015 verscheen mijn boek Weggemoffeld! .

De laatste exemplaren van de 3e druk zijn nog te verkrijgen bij de uitgever:

Weggemoffeld bestellen!

Weggemoffeld! Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen

Juist deze persoonlijke verhalen over de andere kant van het verhaal roepen allerlei vragen bij ons op:

Hoe kon het gebeuren dat een compleet volk zo op drift is geraakt
en zich massaal achter één leider heeft geschaard?

Wat, als mijn wieg in die tijd in Duitsland had gestaan,
hoe zag dan mijn leven eruit?

Welke beslissingen zou ik genomen hebben, of juist niet?

Geschiedenis vanuit een multi-perspectief

Full Name : drs. Ingrid (I.) Maan-Eulink
Date of birth : September 1966
Adress : Dr. Brevéestraat 35, 6862 DE Oosterbeek
Email : info@ingridmaan.nl
Phone : +31 (0)6-53515716
Website : www.ingridmaan.nl

KVK 52602680

Rek.nr. NL17INGB0796689717

Lid Guild of Battlefield Guides nr. 478


naar boven