Ingrid Maan
Germanist

Mijn naam is Ingrid Maan.

DNG 40-45:
Duits-Nederlandse Geschiedenis
1940-1945.

Ik studeerde Duitse Taal en Cultuur
en Duitslandstudies aan de
Radboud Universiteit Nijmegen
en specialiseerde mij in
sociaal-economische thema's
en het begrip Heimat.

In het verleden werkte ik o.a. als docent Duits/Nederlands en Opleidingskundige. Tussen 2009 en 2015 interviewde ik Duitse oorlogsveteranen.

In 2011 ben ik gestart met mijn bureau en sinds 10 jaar vertel ik de persoonlijke verhalen van de Duitse veteranen tijdens Belevenistours Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief en geef ik lezingen over dit oorlogsthema. In 2015 verscheen mijn boek Weggemoffeld! .

In 2019 vormt het herdenkingsjaar '75 jaar Operation Market Garden' een mooie gelegenheid om na 10 jaar te stoppen met mijn tours. De verhalen zijn verteld en u kunt ze teruglezen in mijn boek, waarvan momenteel de laatste exemplaren van de 3e druk nog te verkrijgen zijn bij de uitgever.

Weggemoffeld bestellen!

Weggemoffeld! Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen

Juist deze persoonlijke verhalen over de andere kant van het verhaal roepen allerlei vragen bij ons op:

Hoe kon het gebeuren dat een compleet volk zo op drift is geraakt
en zich massaal achter één leider heeft geschaard?

Wat, als mijn wieg in die tijd in Duitsland had gestaan,
hoe zag dan mijn leven eruit?

Welke beslissingen zou ik genomen hebben, of juist niet?

Het nadenken over de andere kant van het verhaal is een eerste stap
opweg naar het herdenken in de toekomst.


Full Name : drs. Ingrid (I.) Maan-Eulink
Date of birth : September 1966
Adress : Dr. Brevéestraat 35, 6862 DE Oosterbeek
Email : info@ingridmaan.nl
Phone : +31 (0)6-53515716
Website : www.ingridmaan.nl


naar boven